Home OPINION DOLE INILUNSAD ANG GAD AGENDA 2024-2028 AT MOVE CHAPTER

DOLE INILUNSAD ANG GAD AGENDA 2024-2028 AT MOVE CHAPTER

Alinsunod sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan, nagsagawa ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng mga panibagong hakbang tungo sa pagpapalakas ng gender and development (GAD) at upang wakasan ang karahasan laban sa mga kababaihan.

Sa kanilang pagpupugay sa watawat sa DOLE Central Office noong Lunes, ika-4 ng Marso, 2024, inilunsad ng DOLE ang GAD Agenda 2024-2028: Fra­mework Strategic Plan na naglalatag sa mga plano, target, results at outcome ng DOLE, at reference monitoring at evaluation framework upang gawing gender-responsive ang mga programa, aktibidad at proyekto ng DOLE.

Dagdag pa rito, inilunsad din ng Kagawaran ang sarili nitong chapter na Men Opposed to Violence Against Women Everywhere (MOVE), na humihikayat sa lahat ng kalalakihan ng kagawaran na makibahagi upang pigilan at tuluyang wakasan ang lahat ng uri ng karahasan, pang-aabuso, at diskriminasyon laban sa mga kababaihan.

“Tayong mga kalalakihan ay magi­ging aktibong katuwang upang wakasan ang iba’t ibang uri ng diskriminasyon, panliligalig, at karahasan sa lahat ng lugar, ito man po ay sa ating mga taha­nan, paaralan, sa ating mga tanggapan, sa mga pagawaan, at sa ating lipunan,” pahayag ni Undersecretary Benjo Santos M. Benavidez.

“Batayang karapatan ng bawat isang mamamayan ang maging malaya sa anomang porma ng pang-aabuso at karahasan sa mundo ng trabaho,” dagdag niya, at binanggit ang bagong niratipi­kahang International Labor Organization Convention No. 190 on Violence and Harassment in the Workplace at ang United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discri­mination Against Women kung saan ba­hagi ang Pilipinas.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Kalihim Bienvenido E. Laguesma na ang mga bagong inisyatibo ay kontribusyon ng Kagawaran sa layunin ng administrasyong Marcos na “Bagong Pilipinas” – tatak ng pamamahala na kumikilala at nagbibigay-prayoridad sa karapatan, kapakanan, at kalagayan ng bawat Pilipino, kabilang ang mga kababaihan.

Binigyang-diin din ni Kalihim La­guesma ang pangangailangan na maisulong ang pagkakapantay-pantay ano­man ang kasarian, gayundin ang kahalaga­han na dapat umpisahan ang pagpigil sa karahasan at diskriminasyon sa antas ng sambahayan.

“Dapat hindi lang sa pamamagitan ng paglalagda sa dokumento at pagsasalita na tayo po ay kabahagi sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan, dapat din siguro kagaya ng ating ginagawang panunumpa, da­pat ay ating isaisip, isapuso, at isagawa,” aniya.

Pinangasiwaan ng Bureau of Wor­kers with Special Concerns (BWSC), ang pagpapakilala sa dalawang mahahala­gang hakbangin na sinaksihan ng mga kawani ng Central Office, bureau, at attached agencies.

Nilagdaan ng mga kalalakihang Se­nior Official at mga kawani ng Kagawaran ang MOVE board upang ipahi­watig ang kanilang mga pangako at su­porta sa mga pagsisikap na wakasan ang karahasan at diskriminasyon laban sa kababaihan.

Previous articleMag-utol na nanggahasa sa tiyahin nalambat!
Next articleHUWAG MAGING KAMPANTE, MAG-INGAT SA PANIBAGONG SAKIT