Home OPINION DOLE NAGLABAS NG PINAKABAGONG ALITUNTUNIN laban sa PAGKALAT NG HIV/AIDS SA pagawaan

DOLE NAGLABAS NG PINAKABAGONG ALITUNTUNIN laban sa PAGKALAT NG HIV/AIDS SA pagawaan

Sa pagbibigay-prayoridad ng pamahalaan sa kampanya laban sa Human Immunodeficiency Virus (HIV) at Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), mas higit pang sisikapan ng ­Labor Department para mapigilan at makontrol ang pagkalat nito sa lugar-paggawa o pagawaan.

Sa pamamagitan ng pinakabagong alituntunin, na inilabas ni Labor Secretary Bienvenido E. Laguesma noong ika-15 Setyembre 2023, naglabas ang kagawaran ng mga karagdagang patakaran upang tiyakin ang epektibong pag-iwas at pagkontrol sa HIV/AIDS sa mga pribadong lugar-paggawa at mga establis­yimento.

Sa inilabas kamakailan na Labor Advisory No. 22, hinihikayat ang mga employer mula sa pribadong sektor na bigyan ang kanilang mga empleyado ng iba’t ibang serbisyong pangkalusugan.
Sinasaklaw nito ang pagbuo ng isang programa sa pag-iwas at pagkontrol sa HIV/AIDS sa lugar-paggawa na may kasamang mga aktibidad na nauugnay sa pagpapataas sa kamalayan, pagsangguni sa mga empleyadong nangangailangan ng mga serbisyong pangkalusugan na may kaugnayan sa HIV/AIDS sa health department-retained hospital at social hygiene clinic, at access sa mga serbisyo at pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan gaya ng ibinibigay ng PhilHealth Konsulta Package, para sa mga empleyadong nangangailangan ng karagdagang pagsusuri.

Hinihikayat din ng advisory ang mga employer mula sa pri­badong sektor na magbigay ng work accommodation at pag-aayos para sa mga empleyadong nangangailangan ng atensi­yong-medikal dahil sa kanilang sakit.

Kabilang sa mga ito ang paid leave benefit bukod pa sa umiiral na leave benefit sa ilalim ng company policy, collective bargaining agreement, Labor Code of the Philippines, at special law; flexible work arrangement, rescheduling ng work hours, at pagpapatupad ng iba pang work arrangements, kabilang ang telecommuting, at iba pang benepisyo.

Sa pangangalaga ng pagiging kompidensiyal ng mga medical record ng empleyado, pinaalalahanan ng direktiba ang mga employer na pangasiwaan ito alinsunod sa Republic Act No. 10173, na kilala rin bilang Data Privacy Act of 2012, upang maiwasan ang hindi awtorisadong pilferage-access, aksidente o labag sa batas na pagsira, pagbabago, pagsisiwalat, at iba pang paraan ng proseso na labag sa batas.

Para sa mga kinakailangang pag-uulat, inaatasan ang mga employer na isumite sa DOLE Regional/Provincial/Field Office, na nakasasakop sa kanilang lugar-paggawa, ang Annual Me­dical Report Form na nagsasaad ng bilang ng mga aktibidad na may kaugnayan sa HIV/AIDS at pagpapatupad ng programa sa kanilang establisimyento.

Sa ilalim ng Republic Act No. 8504 o Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998, ang mga kagawaran ng paggawa at kalusugan ay inaatasan na pangasiwaan at subaybayan ang pagpapatupad ng mga probisyon ng batas, partikular sa preventive education at ang pagsunod sa mga karapatan ng mga manggagawang dinapuan ng sakit.

Previous articleRider patay sa tractor head
Next article‘TSOKOLATENG DOLLAR BILLS’