HOROSCOPE JUNE 29, 2020

HOROSCOPE JUNE 29, 2020

June 29, 2020 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  
Share

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) — May posibilidad na malutas ang problema sa pananalapi sa pama­magitan ng tulong ng isang matalik na kaibigan o kamag-anak na nasa abroad. Kung nagiging mailap ang suwerte, dapat magkaroon ng mga pagbabago sa tinatahak na career o paghahanapbuhay.

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) — Sa araw na ito ay pabor ang galaw ng mga bituin upang sundin ang kutob ng sariling damdamin sa mga pagpapasya. Sasapat ang kinikita sa paghahanapbuhay sa mga pangangailangan sa araw-araw kaya hindi dapat mabahala.

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Balansehin ang lahat ng mga bagay-bagay na nauukol sa pampersonal na mga aktibidad at para sa responsibilidad sa trabaho. Iwasan ang  padalos-dalos na pagkilos at kawalan ng ingat sa mga ginagawa upang hindi pumalpak.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Mas maganda ang magiging resulta ng trabaho kung sisiglahan ang damdamin at isipan sa mga pagkilos. Makaiiwas sa pagkakamali sa trabaho kung makikinig sa payo ng mga taong may karanasan.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Umaayon ang galaw ng mga bituin upang makita ang mga dapat baguhin sa sarili upang gumanda ang takbo ng career o negosyo. Kung may nakatakdang pakikipagkita sa kasuyo sa araw na ito ay may naghihintay na kaligayahan.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Gawin ang mga gawain nang may kalakip na tiyaga at pagpapahalaga upang gumaan ang pagdadala ng buhay. Magkakaroon ng mabuting katuwang sa hirap at ginhawa.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Magagamit nang husto ang taglay na talento sa iaatang na res­ponsibilidad sa trabaho. Ngayon na dapat  maumpisahan ang mahahalagang mga pagbabago sa buhay ayon sa pangangailangan.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Mabuting paunlakan ang imbitasyon ng isang katrabaho subalit hindi dapat maapektuhan ang oras para sa minamahal o pamilya. Makabubuti sa sarili ang pagtutuon ng panahon sa mga gawaing pampamilya kaysa pambarkada.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Kung walang mahalagang lakad sa buong maghapon ay gawing makabuluhan ang oras sa sariling tahanan. Iwasang biruin sa araw na ito ang isang Virgo nang hindi humantong sa walang kabuluhang pakiki­pagtalo.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Makaiiwas sa malaking sakit ng ulo kung magagawang iwasan ang mga tao sa paligid na mayabang. Dapat siglahan araw-araw ang pagharap sa mga trabaho sa kompanyang pinaglilingkuran at maging sa sari­ling tahanan.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Magiging makabuluhan at mabunga ngayon ang oras sa kinakaharap na mga aktibidad sa trabaho o negosyo. Magkakaroon ngayon ng quality time sa piling ng minamahal o pamilya na matagal nang hindi nakikita.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Ang parehas na pakikitungo sa mga kasamahan sa sirkulo ay aani ng respeto. Hindi maiiwasan na magkaroon ng suliranin sa larangan ng pag-ibig subalit iwasang maging sobrang emosyonal.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...