HOROSCOPE JUNE 30, 2020

HOROSCOPE JUNE 30, 2020

June 30, 2020 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  
Share

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) — Magiging maayos ang takbo ng career, paghahanapbuhay o negosyo sa tulong ng minamahal. Sa araw na ito mabubuksan ang malaking oportunidad para makapaglakbay sa pinapangarap na lugar o lupain.

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) — Marami ang makikinabang sa isasagawang pagbabago sa mga patakaran at sistema sa pinaglilingkurang kompanya. Pag­handaan ang mga negatibong reaksyon ng mga sasalungat sa isasagawang pagpapasya.

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Magiging masuwerte sa pakikipagtransaksyon sa iba’t ibang klase ng tao. Dahil sa taglay na kakayahan sa nililinyang trabaho, makukuha ang  tiwala ng mga taong makakasalamuha sa araw na ito.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Mapupuno ng pag-asa ang isipan at damdamin dahil sa tinatamasang mga biyaya at pagpapala. Hindi dapat ipagsawalang-bahala ang payo ng minamahal na nauukol sa paghawak ng pinaghirapang pera.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Dapat pagbuhusan ng panahon ang pagpapaunlad ng kaalaman na may kaugnayan sa trabaho o negosyo. Huwag pabayaan lumamig ang samahan sa pagitan ng isang kaibigan dahil lamang sa tampuhan.

SAGITTARIUS (Nob­yembre 23 – Disyembre 21) — Makakatagpo sa araw na ito sa dadaluhang pagtitipon ng isang taong magiging espesyal sa puso. Kung may asawa, magiging maligaya sa piling ng minamahal  na may inihandang malaking sorpresa.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Marami pang magagandang bagay ang darating sa buhay kung patuloy na tatahak sa tamang landas. Ngayon mapatutunayan sa sarili na mahalaga ang oras kaya hindi dapat masayang sa mga bagay na walang katuturan.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — May malayong mararating ang taglay na talento kung titibayan ang loob laban sa mga darating na kabiguan. Ang sipag at tiyaga ay dapat samahan ng panalangin upang makamit ang mga pagpapalang kailangan.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Maging masikap at maagap sa mga pagkilos lalo’t mapapansin ang kailapan ng swerte. Ang ina­ambisyong pag-unlad sa kabuhayan ay nakasalalay sa sariling mga kamay  na dapat maging abala sa araw-araw.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kung hangad mapabuti ang relasyon sa kinabibilangang samahan o sirkulo, dapat irespeto ang desisyon ng nakararami. Ang pagbibigay ng opinyon ay pagmumungkahi lamang kaya hindi dapat seyosohin.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Huwag magpadaig sa impluwensya o kagustuhan ng ibang tao lalo na’t labag sa kalooban. Manatiling nakapokus ang isipan sa mga bagay na pinaplano para sa darating na mga araw.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Ang nararamdamang positibong kutob sa itinatakbo ng buhay at pamumuhay ay dapat sundin ng isipan. Sa araw na ito malulutas ang problema  na may kinalaman sa trabaho o pamilya.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...