May 22, 2020 Horoscope

May 22, 2020 Horoscope

May 22, 2020 @ 7:20 AM 6 days ago

  •  
  •  
  •  
Share

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) – Dahil sa sunod-sunod na pagdating ng malalaking proyektong pangkabuhayan ay magdadalawang-isip na mangibang bansa. Samantalahin ang pagkakataon na makapag-ipon para sa binabalak na pagnenegosyo.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) – Dapat isaalang-alang ang katahimikan at magandang samahan sa loob ng tahanan sa binabalak na pagkompronta sa kamalian ng isang miyembro ng pamilya. Magagawang mapasunod sa sariling kagustuhan ang gustong pasunurin kung magpapakita ng kahinahunan.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) – Mapapalitan ng kaligayahan ang sama ng loob o galit na kinikimkim dahil sa pagpapatawad. Mawawaksi ang pagdududa sa kakayahan ng mga kasama sa paghahanapbuhay dahil sa makikitang dedikasyon ng mga ito.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) – Ang mga bagay na dapat ayusin sa araw na ito na na­ngangailangan ng pera ay maaaring maantala. Hindi dapat magsawalang-kibo sa pagtatampo ng minamahal upang hindi mauwi sa matinding away.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23) – Ang pag-iwas sa mga kalayawan ay pag-iwas din sa intriga, tsismis at anumang uri ng kaguluhan. Magtataglay ng kasiglahan sa araw na ito pero maaaring maapektuhan ang sarili ng hinanakit kung magiging maramdamin sa minamahal.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) – Pahalagahan ang tinatanggap na suporta at pakikiisa ng mga kasamahan sa trabaho o kinabibilangang sirkulo. Mabibigyan ng solusyon ang problema sa career o negosyo kung susundin ang mga dapat gawin nang naaayon sa plano.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22) – Makakakita ng magagandang palatandaan sa pagkakamit ng matamis na pag-ibig kung tatalasan ang pakiramdam sa ginagalawang paligid. May nagbabadyang problema sa paki-kipagrelasyon sa isang malapit na kaibigan sa usapin na may kinalaman sa pera.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21) – Nasa magandang kondisyon ang katawan at isipan upang matapos ang mga gawaing naatang sa sariling balikat. Malulutas ang suliranin sa pinagkakautangan sa lalong madaling panahon dahil sa pagdating ng ibang pagkakakitaan.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) – Samantalahin ang oportunidad na dala ng angking tiyaga, kasipagan at talento sa paghahanapbuhay. Ngayon magiging mas romantiko sa piling ng minamahal. Hindi dapat paapekto sa walang basehang pagseselos upang hindi masira ang buong araw.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) – Magiging makulay at masaya ang buong buwan ng Mayo sa piling ng bagong mamahalin. Sa usapin ng pagkakagastusan, pag-aralan munang mabuti kung ang pag-uukulan ng salapi ay totoong kailangan.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) – Ikonsulta muna ang gagawing desisyon sa araw na ito sa isang kaibigan upang mawala ang agam-agam sa isipan. Maaaring dumanas ng kahirapan pero hindi naman magigipit kung makahahanap agad ng ekstrang pagkakakitaan.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) – Sa araw na ito magsisimulang makabangon sa kalagayang salat sa kabuhayan dahil sa pagkatok ng magagandang oportunidad sa buhay. Ingatan ang ipagkakaloob na magandang oportunidad sa paghahanapbuhay ng isang matalik na kaibigan.

Share

Leave a Reply

Loading...