Home OPINION PAGSALUBONG SA PANIBAGONG TAON, ‘BAGONG BUHAY, MAKULAY AT MASAYA’

PAGSALUBONG SA PANIBAGONG TAON, ‘BAGONG BUHAY, MAKULAY AT MASAYA’

ANG Bagong Taon (New year sa wikang Ingles) ay isang pagdiriwang bilang pag­salubong sa panibagong taon sa buhay ng mga Filipino. Wika nga, “Bagong Taon, bagong buhay.” Ito ay ipinagdiriwang tuwing unang araw ng Enero ngunit bisperas pa lamang o 31 Disyembre ay makulay, masaya, at maingay na ang paghihintay sa hatinggabi at paglipat ng taon.

Ang pagdiriwang ng Bagong Taon ay mayroong pinagsamang kulturang Español at Chino. Ang pagkain kung hatinggabi, ang Media Noche ay Espa­ñol. Ang paggastos sa makukulay at malalakas na paputok ay Chino.

Sa gabi ng bisperas ng Bagong Taon, ang buong pamilya ay nagsisimba bilang pasasalamat sa biyaya ng na­karaang taon. Pagkatapos, bago sumapit ang alas-dose, ang pamilya ay nagsasalo sa Media Noche.

Maraming pamahiin ang mga Fili­pino sa pagdiriwang ng Bagong Taon. Isa ang pagkompleto sa maraming pru­tas na bilog sa hapag-kainan bilang simbolo ng masaganang buong taon. Isa pa ang pagsusuot ng damit na may disenyong bilog para sa suwerte.

Sa ating paglakbay sa buhay, bawat isa sa atin ay mayroong kaakibat na saya at lungkot na dinanas sa ating buhay. Sa pagsalubong ng Bagong Taon, ating ingiti at isaya na ito’y panibagong yugto ng ating buhay. Sa kabila ng pagsubok na dinaan natin sa taong 2023, lagi po tayong mag-isip ng positibong pananaw na sa bagong taon na ito 2024, kahit anong pagsubok na dumating lagi po tayong handa at matapang sa lahat ng agos ng buhay.

Kay sayang pagmasdan na ating isalubong ang Bagong Taon ng saya kasama ang ating mga mahal sa buhay, ang iba malayo man sa iba’t ibang pa­milya at iba’t ibang dahilan nito pero lahat ng iyon ay mayroong kaakibat na dahilan kung bakit.

Ano pa ang ibang nakaugalian n’yong gawin sa pagsalubong sa Bagong Taon? Dapat ka raw magsuot ng damit na may polka dots dahil ang bilog ay swerte sa Bagong Taon at ito ay sumisimbolo sa pera.

Maglagay ng pera sa bulsa para sa isang masaganang Bagong Taon. Bayaran ang mga utang bago matapos ang taon. Maging malaya sa mga utang sa pagsalubong sa 2024.

Dapat bukas ang lahat ng bintana at pintuan. Siguraduhin lang na walang makakasalising akyat-bahay.

Tuwing Media Noche, nagluluto ng pasta o pansit dahil sa paniniwalang simbolo ito ng mahabang buhay. Naghahain din ng malagkit tulad ng palitaw, sinukmani, biko, at iba pa, dahil ito raw ang magdidikit pang lalo sa bawat miyembro ng pamilya.

Bukod pa riyan, isang hindi nakakaligtaang tradisyon nating mga Pilipino ay ang paghahain ng labingdalawang (12) uri ng bilog na prutas para sa isang maswerte at masaganang Bagong Taon.
Kung minsan ay hindi naman talaga bilog pero ipinipilit na isama basta ang prutas ay walang kanto.

Ginagawa lahat ito ng maraming pa­milyang Pilipino. May lumilibot sa buong bahay hawak ang kawali at kung anong pamukpok at s’yang nag-iingay sa bahay. Huwag kalimutan ang pagpupuno ng mga lalagyan ng asukal, asin, at bigas at isang baso para naman sa barya.

Pero higit sa lahat, huwag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos na Siyang nagbibigay sa atin ng mga biyaya taon-taon. At kung sakaling kayo ay may New Year’s resolutions, tuparin ang mga ito para sa mas mapabuti ang iyong sa­rili at iyong buhay.

Previous articleManila LGU naglabas ng kautusan sa paggamit ng paputok, pyrotechnic
Next articleDAAN SA CALOOCAN, KAILAN BUBUKSAN?