Home OPINION PRESYO BABAGSAK SA ‘AI’ PERO PAMBILI NASAAN?

PRESYO BABAGSAK SA ‘AI’ PERO PAMBILI NASAAN?

SA darating na 25 taon, mararanasan umano ng buong mundo ang malaking pagbabago na dulot ng ‘Artificial Intelligence’, lalo na ang pagbagsak ng presyo ng mga kalakal at serbisyo na magbubunga rin umano nang kawalan ng maituturing na mahirap.

Sinasabi nina Ellon Musk, founder ng Tesla at nagtayo ng Starlink na internet provider, at Vinod Khosla, founder ng Khosla Ventures na nagsusulong ng teknolohiya sa merkado at kompetisyon ng mga kalakal at serbisyo, na mararanasan ang sobrang pagdami ng mga kalakal at serbisyo para maging napakamura ang mga ito na ikagiginhawa ng lahat.

Kung paano mangyayari nang buo ang nasabing hinaharap ng sangkatauhan, sina Musk at Khosla at iba pang nagsusulong ng AI, ang higit na makapagpapaliwanag.

Subalit kapansin-pansin na sa pamamagitan ng AI na ipinapasak sa mga robot, marami na ngang produkto at serbisyo ang nagagawa nang higit na mabilis at dekalidad kumpara sa gawa ng tao.

Sa ibang salita, kung mamamayani ang teknolohiya na rito nakapaloob ang AI at robotics para sa produksyon ng lahat ng mga kalakal at serbisyo, hindi nga imposibleng magmumura ang lahat ng mga kalakal at serbisyo.

Halimbawa na lang, kung dati-dati ay kailangang magtipon-tipon ang libo-libong obrero para gumawa ng sasakyan, ibiyahe at ibenta ang mga produktong pagkain, gamot, electronics at lahat na, mga robot na pinatatakbo ng AI na ang gumagawa ng nasabing mga sasakyan, kasama ang pagbiyahe at pagtitinda.

Ang gawa na lang ng tao ay ang mag-tsek kung okay ang mga sasakyan at ligtas kainin ang mga pagkain at inumin ang mga gamot na gawang AI at robot.

Sabi ni Musk, lalong magaganap ang nasabing kalagayan kung ganap nang makagawa ng mga manual na trabaho ang mga AI at mga robot at hindi na kailangang magpawis ang tao.

Paano nga kaya kung mga AI at robot na ang hahawak sa mga makinang magtanim, mangisda, mag-ani, magproseso, magbiyahe at magtinda ng mga pagkain, sa partikular?

At kapag naghari ang AI at robot, kakambal ang internet, sa buong proseso ng produksyon at serbisyo hanggang merkado na pinagdurugtong ng mga autopilot na sasakyan, na nangyayari at inieksperimento ngayon, hindi nga imposible na babagsak ang presyo ng lahat.

Pero paano naman kaya kikita ang mga tao para may pambili ng murang kalakal at serbisyo?

Previous articleMASAYANG PASKONG PINOY
Next articleLotto Draw Result as of | December 28, 2023