Home OPINION SSS MABABANG INTEREST PENSION LOAN PROGRAM PARA SA RETIRADONG PENSIONER

SSS MABABANG INTEREST PENSION LOAN PROGRAM PARA SA RETIRADONG PENSIONER

IPINAAABOT ng SSS o Social Security System ang panawagan sa kanilang mga retiradong pensiyonado na gamitin ang PLP o ang low-interest Pension Loan Program para sa kani­lang agarang pangangailangan kaysa sa pagsangla sa mga nag-o-operate na sangla-ATM lenders.

Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasaet na inilunsad ang PLP upang matulungan ang mga retiradong pensiyonado sa kanilang agarang panga­ngailangan sa pamamagitan ng loan program na may mababang interes na 10% kada taon na binabase sa prinsipal na balanse, na malayo sa mga inaalok ng loan sharks.

“Dagdag sa mababang interes, hindi namin hinihingi sa kanila na isuko ang kanilang ATM cards bilang collateral, kabaligtaran ng gawain ng ilang pribadong lending institutions. Wala rin kaming singil na processing o service fee kapag sila ay kumuha ng pension loan,” ani PCEO Macasaet.

Ang mga kwalipikadong retiradong pensiyonado ay maaa­ring umutang ng halaga na hanggang sa tatlong, anim, siyam, o labingdalawang beses ng kanilang BMP o basic monthly pension na may karagdagang P1,000 na benepisyo o ang kanilang buong buwanang pensiyon na may maximum loan amount na P200,000. Bukod dito, pagtitiyak ng SSS na ang kanilang net take-home pension ay hindi bababa sa 47.25% ng kanilang buong buwanang pensiyon kapag nagsimula silang magbayad ng buwanang amortization para sa pension loan.

Sinabi pa ng SSS PCEO na ang PLP ay mayroon ding isang pina-extended na panahon ng pagbabayad.

Ang unang buwanang amortization para sa pension loan ay babayaran sa ikalawang buwan matapos aprubahan ang loan. Bukod dito, ang 1% service fee ay hindi na rin kasama.

Upang mag-qualify para sa PLP, ang retiradong pensiyonado ay dapat na –

– 85 taong gulang o mas bata sa katapusan ng huling buwan ng term ng loan;

– Walang kaltas tulad ng natitirang loan balance, benefit overpayment payable sa SSS, at iba pa, mula sa kanilang buwanang pensiyon;

– Walang existing advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Assistance Package;

– Tumatanggap ng kanilang regular na buwanang pensiyon sa loob ng hindi bababa sa isang buwan, at ang status ng pensiyon ay “Active”; at ةayroong updated na “mailing address at mobile number.”

Ang mga interesadong retiradong pensiyonado ay maaa­ring isumite ang kanilang loan applications sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS o sa kanilang My.SSS account.

Kapag naaprubahan, ang loan proceeds ay ideposito sa kanilang itinalagang bank account o UnionBank quick card, sa loob ng tatlong araw na operasyon para sa online applications at limang araw na operasyon kung isinagawa sa tanggapan ng SSS.

Previous articleLotto Draw Result as of | January 22, 2024
Next article‘WAG APURADO