Home OPINION BEER MULA SA IHI, BASURANG TUBIG; TUNGGA NA

BEER MULA SA IHI, BASURANG TUBIG; TUNGGA NA

KUNG ano-ano lang ang ginagawa ng tao dahil sa krisis sa tubig na maiinom.

Kung nililinis ang maruming tubig para lang may mainom ang tao , kailangan itong gawin.

Kung hindi naman mainom, nililinis ang maruming tubig bago itapon sa kapaligiran para hindi makapaminsala sa tao, hayop, halaman at kapaligiran.

Pero sa Germany at Singapore, ginagawa nang beer ang ihi at waste water o basurang tubig.

Sa halip na gagamit ang mga kompanya ng beer ng tubig bilang malaking bahagi ng alak na ito para makatulong sila sa pagtitipid ng tubig at laban sa krisis sa tubig, ihi at basurang tubig ang ginagamit.

Ang Singapore, inieeksport na nito ang beer na gawa sa ihi.

Ang Germany, bago pa lang ang paggawa nito ng tubig na basura bilang beer.

Ang sabi, isinasalang ang mga ihi at basuhang tubig sa katakot-takot na water treatment kung tawagin at paglabas ng tubig, malinis na ang mga ito at pwede nang pinakamalaking sangkap ng bawat bote o lata ng beer.

Ang mga virus, bakteria, fungus at ibang pinagmumulan ng sakit, tiyak na patay sa water treatment.

Paano naman kaya ang mga kemikal, mababagsik man o hindi, na nakahalo sa tubig?

Halimbawa na lang kung may mercury sa tubig, gaya nang natuklasan ng mga siyentista sa Laguna de Bay, noong 1980’s.

Alam ba ninyong may mercury maging ang gatas ng mga nanay noon at nasisipsip ng mga baby?

Sa dinami-rami ng mga pabrika na nakapalibot sa Laguna de Bay, tiyak na may iba pang mga kemikal na dumadaloy rito.

Ang tanong, kaya bang linisin ng water treatment ang mga kemikal, kasama ang mga ihi ng tao at hayop at basurang tubig, na nakahalo sa tubig ng Laguna de Bay?

At kung ganoon, pupwede rin bang gawing pangunahing likido sa paggawa ng beer…kung may gagawa nito…bilang sagot sa kakulangan o krisis sa tubig-inumin?