Home OPINION MAGSANAY VS. SUNOG

MAGSANAY VS. SUNOG

KAPAG marami ang tao sa isang magkakapitbahay o barangay, malaki ang magagawa ng mga ito laban sa sunog.

Sinasabi natin ito sa gitna ng napakarami nang sunog na nagaganap gaya ng magkakasunod o halos magkakasabay na sunog sa Mandaluyong, Valenzuela at Quezon City nitong nagdaang mga araw lang.

Naganap ang isang sunog sa Valenzuela noong Biyernes ng gabi sa Brgy. Gen. T. De Leon.

Halos magkasabay naman ang sunog sa umaga sa Brgy. Sto. Niño sa Quezon City at sa Brgy. Plainview sa Mandaluyong City kamakalawa.

Sa Valenzuela, may lalaking nasawi habang sa kabuuan, may 41 pamilya ang nawalan ng tahanan.

Mabangis, maperwisyo ang sunog, sa totoo lang at maliwanag ito sa lahat.

Kaya naman dapat magkaroon tayo ng kakayanan na lumaban sa sunog at hindi ipaubaya lahat sa mga bumbero o kahit sa ating mga opisyal ng barangay.

MAGSANAY LAHAT

Isang mahalagang pagtutunan ang pagiging alerto at matatag ang loob kung may sunog.

Kung mamamayani agad ang takot sabay karipas ng takbo, hindi natin malalabanan ang sunog.

Pero dapat kambalan ang mga ito ng mga pamatay sunog gaya ng tubig, fire extinguisher at iba pa.

Sa tubig, pagtutunan natin ang mag-ipon ng tubig na pupwedeng salukin kung may maliit na sunog.

Pupuwedeng maglagay ng mga sisidlan ng tubig sa gilid mga kalsada at tuwing ika-7 araw, puwedeng pandilig sa mga halaman sa paligid at palitan para hindi pamahayan ng mga lamok.

Piso-piso lang naman ang halaga ng isang baldeng tubig kaya hindi dapat panghinayangan ang pagkakaroon nito sa mga gilid ng kalsada o lugar na pupwedeng pulutin para isaboy laban sa sunog.

Ang fire extinguisher, may mga mura lang naman at medyo malaki-laki na ang nagkakahalaga ng P1,000.

Kapag nakabili, dapat pagtutunang gamitin ang mga ito ng mga miyembro ng pamilya mismo.

AKTIBONG BARANGAY

Malaking bagay ang pagiging aktibo ng mga opisyal ng barangay laban sa sunog.

Kung may pagkukulang ang kanilang mga nasasakupan sa kaalaman at kakayahan laban sa sunog, magagawa ng mga taga-barangy na punuan ang mga ito.

Epektibo ang pagkakaroon ng mga seminar ukol dito at maaaring masakop ang pag-iingat sa paggamit ng mga may kinalaman sa kuryente, gadget, panluto at iba pang pinagmumulan ng mga apoy.

Pupwede ring magdaos ang mga taga-barangay ng mga aktuwal na ehersisyo laban sa sunog, pagtakas mula sa sunog at iba pa.

Isa sa mga dapat na malaman ang pagkukunan ng maraming tubig at kung paano dalhin ang mga ito sa lugar ng sunog bilang panlaban.

Naririyan din ang dapat na pagpapaskil ng mga contact number sa telepono mga bumbero, pulis at iba pa sa loob at labas ng mga tahanan pa para mabilis na matawagan ang mga ito.

Lubhang mahalaga ang kaalaman at kasanayan ng mga mamamayan laban sa sunog.