Home OPINION MAY MULTA BA KUNG WALANG FIRST AIDER?

MAY MULTA BA KUNG WALANG FIRST AIDER?

OBLIGASYON ng mga employer ang ipagkaloob ang kinakailangang proteksiyon para sa bawat empleyado. Nakasaad ito sa RA 11058 o An Act Strengthening Compliance With Occupational Safety and Health Standards and Providing Penalties for Violations Thereof at OSH Rule 1960 o Occupational Health Services ng Department of Labor and Employment OSH Standards.

Kabilang dito ang pagkakaroon ng first aider upang magsagawa ng pangunahing lunas kung sakaling maaksidente o mawalan ng ulirat ang nagtatrabahong obrero. Mahalaga kasi ang role na ito sa pagsasagawa ng tinatawag na mitigation measures lalo na sa pagsasalba ng buhay ng naapektuhang manggagawa .

Responsibilidad ng isang first aider ang pagbibigay ng tinatawag na pansamantalang immediate care sakaling masugatan o magkasakit ang isang empleyado habang hindi pa available ang physician o doktor.

Sa kategorya ng medium to high risk establishment, maaari siyang maging miyembro ng health and safety committee sa pagbabalangkas ng polisiya o OSH program. Kabilang din sa kaniyang responsibilidad ang pagmomonitor sa mga medical service and facility.

Pero mukhang may problema. May ilang mga kompanya at establisimyento na hindi pa alam na may batas tungkol dito. Kung babasahin at susuriin natin ang mga panuntunang nauukol dito, lalabas na obligado ang pagkakaroon ng isang first aider sa bawat establisimyento. Nakadepende  sa kategorya ng negosyo kung low, medium o high risk establishment ang kinakailangang bilang ng first aid personnel.

Alam n’yo bang maaaring magmulta ng P40K kada-araw ang alinmang kompanyang hindi susunod sa panuntunang ito? Dagdag pa rito ang P25K kada-araw na multa kung walang angkop na training ang itinalagang first aider.

Naku, napakalaking perwisyo ito para sa isang negosyante kapag nagkataon.

Ano ang nararapat gawin dear readers?

Kailangang sumunod sa batas ang establisimyento at kumuha ng competent na first aider. Bigyan ng nararapat na first aid training ang napiling kandidato. Sa ating pagkakaalam, naglabas ng Labor Advisory 10-19 ang Department of Labor and Employment at nakasaad dito na ang Philippine Red Cross, Department of Health, Bureau of Fire Protection, Technical Education and Skill Development Authority at DOLE-Accredited First Aid Training Providers (FATPro) ang maaaring magsagawa ng pagsasanay para sa mga itatalagang First Aider.