Home OPINION SSS PENSION LOAN PARA SA MGA MAY PINANSYAL NA PANGANGAILANGAN

SSS PENSION LOAN PARA SA MGA MAY PINANSYAL NA PANGANGAILANGAN

Mag-SSS PENSION LOAN na upang tugunan ang inyong pinansyal na pangangailangan na may mababang annual inte­rest rate na 10% at hindi na kinakailangang isangla ang inyong mga ATM bilang collateral.

Sa SSS Pension Loan, hindi kayo mahihirapan sa pagbayad at mayroon pang pension na matatanggap kada buwan kahit na may utang sa SSS.

Siguradong mabilis ang pagproseso sa mga nag-aapply ng pension loan, kung kayo ay kwalipikadong pensionado na makatutugon sa mga sumusunod na kondisyon:

1. Mayroong rehistradong My.SSS account at walang dating utang sa Pension Loan,

2. Hindi lalagpas sa 85 taong gulang sa katapusan ng loan term,

3. Walang kaltas sa monthly pension (SSS Calamity Loan Assistance Package),

4. Regular na tumatanggap ng monthly pension at dapat “Active” ang inyong status,

5. May disbursement account na naka-enroll sa Disbursement Account Enrollment Module (DAEM),

6. May updated na contact information (cellular/mobile number, email at mailing address).

Ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-apply na ng Pension Loan application sa My.SSS facility o Self-Service Express Terminals para mas mabilis na matanggap ang inyong Pension Loan proceeds.

Maaari ring magpunta sa pinakamalapit na SSS branch at magdala lamang ng inyong (a) valid ID/s, at (b) proof of account.
Ang loan amount ay batay sa Basic Monthly Pension (BMP) kasama ang Php1,000 additional benefit ng pensionado na maaaring pagpilian mula sa mga sumusunod na loan amount: 3x, 6x, 9x o 12x ng buwanang pension (na hindi lalagpas sa Php200,000). Hindi kasama sa computation ang pension para sa Dependent, kung meron man.

Ang Pension Loan ay may mas mahabang repayment period mula 6, 12 or 24 months na matatanggap sa loob ng 3 hanggang 5 araw  matapos maisumite ang application.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang SSS website o ang sumusunod na official social media pages ng SSS.

SSS Website : www.sss.gov.ph

Facebook: SSSPH – https://www.facebook.com/SSSPh

Twitter: PHLSSS – https://twitter.com/PHLSSS

Instagram: MYSSSPH – https://www.instagram.com/mysssph

YouTube: MySSSPhilippines – https://www.youtube.com/MySSSPhilippines

Viber: MySSSPh Updates – For our Viber Community, you may join by clicking on this link: https://vb.me/cc389b