Home HOME BANNER STORY ALAMIN: Tradisyon sa Pilipinas tuwing Semana Santa

ALAMIN: Tradisyon sa Pilipinas tuwing Semana Santa

Tuwing Mahal na Araw, tampok ang istorya ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus.

Dahil ang Pilipinas ay tinaguriang “Bastion of Christianity in Asia” at isa sa pinakamalaking Catholic countries sa mundo, malaki ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa Semana Santa  sa kabila ng “cultural and religious diversity”.

Ang Palm Sunday ang hudyat ng simula ng Paschal Triduum, na tumatagal hanggang Easter. Karaniwang nagsasagawa ng prusisyon sa panahong ito.

 Ang Easter Triduum, na nagsisimula sa Maundy Thursday hanggang Black Saturday, ang itinuturing na statutory holiday sa Pilipinas na ito. Sa panahong ito, karaniwang sarado ang mga establisimiyento. 

Gayundin, karaniwang “off air” ang mga telebisyon at radyo tuwing Lenten season, kung saan mga religious at inspirational program lamang ang ipinalalabas, maging mga balita. 

Narito ang sinusunod na tradisyon ng mga Pilipino tuwing Mahal na Araw:

Palm Sunday o pagdating ni Hesus sa Jerusalem

Dito nagsisimula ang Holy Week na kilala rin sa tawag na Passion Sunday. Ginugunita rito ang pagdating ni Jesus sa Jerusalem bilang Tagapagligtas at Hari. Karaniwang pumupunta ang mga Pilipino sa simbahan tuwing Palm Sunday na may dalang palaspas na binabasbasan ng pari. Ang tipikal na pagwagayway ng palaspas pagpasok ng pari sa simbahan ay pagsasadula ng  pagdating ni Jesus sa Jerusalem.

Pag-aayuno at pangingilin

Tuwing Ash Wednesday at Good Friday, inaalala ng mga Katoliko ang pagkamatay ni Jesus at muli niyang pagkabuhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nakaugalian na ang pag-aayuno samantalang ang ibang indibidwal ay hindi kumakain ng karne.  

Pabasa o Pasyon

Marami pa rin ang nakikilahok sa “Pabasa ng Pasyon (Reading of the Passion). Ang “Pasyong Mahal” ay tula mula ika-16 na siglo hinggil sa buhay, paghihirap, kamatayan, muling pagkabuhay ni Jesus na binabasa ng mga Katoliko sa Pilipinas.

Prusisyon

Karaniwang ipinaparada ang mga imahe ni Kristo na nagpapakita ng kanyang buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay tuwing Semana Santa.

Visita Iglesia

Ang Visita Iglesia ay tradisyon ng pagbisita sa pitong simbahan tuwing Mahal na Araw.

Senakulo

Nangangahulugan ang Spanish word na cenáculo na “lugar kung saan naganap ang Huling Hapunan nI Jesus at mga apostol,” na siyang pinagmulan ng salitang Senakulo sa Filipino. Karaniwan itong isinasadula tuwing Holy Week.

Moriones Festival

Paggunita ito kay Longinus, ang bulag na Roman centurion na bumalik ang paningin nang maniwala Kay Jesus. Nagsusuot ang mga performer sa nasabing festival ng masks at helmets o moriones, na sumisimbolo sa mga sundalong Romano.

Selebrasyon ng Easter Sunday

Sinasalubong ng Pilipinas ang Linggo ng Pagkabuhay nang masaya at puno ng aktibidad.

Salubong

Ang Salubong ang ritwal tuwing umaga ng Easter Sunday. Binubuhat ng kalalakihan ang imahe ni Kristo sa isang prusisyon habang nakasunod naman ang mga kababaihan sa larawan ni Maria. Isinasadula rito ang muling pagkikita ni Kristo at Kanyang ina.

Subalit, hindi lamang tuwing Mahal na Araw dapat alalahanin ang sakripisyo ni Hesus para sa sangkatuhan. Araw-araw dapat itong gunitain sa puso ng bawat isa at ipagpasalamat hindi lamang sa pamamagitan ng mga panalangin, kundi paggawa ng mabuti sa kapwa. RNT

Previous article7 Visita Iglesia Destinations, alamin!
Next articlePatok na pagkain tuwing Semana Santa!