Home HOME BANNER STORY Case by case: Ilang indibidwal sa same-sex union pwedeng ma-blessed – Pope

Case by case: Ilang indibidwal sa same-sex union pwedeng ma-blessed – Pope

VATICAN – Iminungkahi ni Pope Francis sa unang pagkakataon na ang mga same-sex union ay maaaring basbasan ng mga paring Katoliko sa “case-by-case” na batayan, isang tila pagbaliktad ng mga nakaraang pahayag.

Ginawa ni Pope Francis ang suhestyon sa isang liham sa kanyang mga kritiko sa hanay ng mga Katoliko, na isinulat bilang tugon sa isang liham mula sa limang konserbatibong kardinal na may mga pormal na tanong – tinatawag na “dubia” (Latin para sa “pagdududa”) – na isang opisyal na kahilingan para sa isang oo o hindi na sagot mula sa isang nakaupong papa hinggil sa kanyang pagpapatakbo ng Simbahan.

Unang nagpadala ng liham kay Pope Francis ang mga cardinal na sina Walter Brandmuller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Iniguez, Robert Sarah at Joseph Zen Ze-kiun, noong July 10.

Nakatuon ito sa paparating na pagpupulong ng mga Obispo ngayong buwan , na nagtatanong kung ano ang maaaring maging epekto nito sa pagtuturo ng Simbahan, at kasama ang mga tanong tungkol sa intensyon ng Papa na basbasan ang mga unyon ng parehong kasarian, at kung nilayon ba niyang buksan ang pinto sa mga babaeng pari sa pamamagitan ng ordinasyon.

Ayon sa isang post sa blog ni American Cardinal Raymong Burke, hindi nasiyahan sa unang tugon ng Papa kaya binago ng limang cardinals ang sulat na “dubia” at ipinadala muli ito noong Agosto 21, na binanggit ang “gravity of the matter”.

Naglabas naman ng liham ang Vatican noong September 25 na nilagdaan ni Cardinal Victor Manuel Fernandez, ang bagong chief of doctrine ng Vatican.Kabilang sa tugon ni Pope Francis ang kasagutan sa “dubia”, na pirmado ng Papa.

Sa isyu ng homosexual union, inulit ng pontiff na kinikilala lamang ng simbahan ang kasal bilang unyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ngunit nagbukas ng pinto para sa mga pagpapala ng mga indibidwal sa same-sex union, ayon sa liham.

Ang tugon ng Papa ay lumilitaw na sumasalungat sa kanyang pahayag noong Marso, nang sabihin niyang hindi maaaring pagpalain ng Simbahan ang mga unyon ng magkaparehong kasarian, dahil hindi mababasbasan ang kanilang kasalanan.

Sa isyu ng epekto ng paparating na pagpupulong ng mga obispong Katoliko sa turo ng simbahan,isinulat ninPope Francis na , “Both the hierarchy, and the entire People of God in different ways and at different levels can make their voice heard and feel like part of the Church’s journey. In this sense we can say that yes, synodality, as style and dynamism, is an essential dimension of the life of the Church.”

Idinagdag din ng Santo Papa na ang pagtatangka na ipataw ang isang partikular na pamamaraan ng synodal na nakalulugod sa isang grupo, na ginagawa itong isang pamantayan at isang obligadong landas para sa lahat, dahil ito ay hahantong lamang sa ‘freezing ‘ sa landas ng synodal.

Ang paparating na Sinodo sa Roma ay sinalubong ng pag-aalinlangan ng mga konserbatibong sulok ng Simbahan na nagpahayag ng pagkabahala kapwa na magkakaroon ng boses ang mga kababaihan, at ang pagtuturo ng Simbahan ay hindi isinasagawa sa pamamagitan ng pinagkasunduan. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)