Home OPINION FOOD SAFETY TIPS 

FOOD SAFETY TIPS 

MAHALAGANG pag-usapan naman ang food safety. Base sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, isa sa sampung tao sa mundo ang maaaring magkasakit sanhi ng kontaminadong pagkain.

Maliban sa nakalalasong kemikal, maaaring magtaglay ang pagkain nang tinatawag na foodborne pathogens tulad ng bacteria, viruses at parasites.

Posible ring makasugat sa digestive system ang pagkaing aksidenteng nahaluan ng staple wire, toothpick, metal particles, screw ng takip ng kaserola o chip ng steel wool sponge.

Kung may mga ganitong panganib, anong proteksyon ang kinakailangang upang makaiwas ang pamilya sa kontaminadong pagkain?

Ayon sa United States Food and Drug Administration, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod na hakbang.

  1. Kalinisan. Hugasan ang mga kamay bago magluto. Panatilihing malinis at sanitize ang buong kusina at mga kagamitang gagamitin sa pagluluto tulad ng spoons, knives, cutting boards at iba pa. Hugasang mabuti ang mga prutas at pagkaing iluluto gayundin ang mga de-lata bago buksan.
  2. Paghihiwa-hiwalay. Ihiwalay ang mga hilaw na pagkain tulad ng karne, manok, seafood at itlog mula sa iba. Gawin din ito kapag nasa grocery o palengke.
  3. Pagpatay sa mikrobyo sa pamamagitan ng pagluluto. Upang mapatay ang mga mikrobyo, may temperaturang kinakailangang upang mangyari ito. Halimbawa, nangangailangan ang malalaking hiwa ng baboy, baka at isda ng 63 degree Celsius; 71 degree Celsius naman para sa giniling na baboy at baka; at 74 degree Celsius naman para sa manok at pato. Mas makabubuti kung mayroong food thermometer sa bahay para mamonitor ito.
  4. Pagkontrol sa mikrobyo sa pamamagitan ng pagpapalamig. Huwag patagalin ng higit pa sa dalawang oras ang pagkaling luto o pagkaing kabibili lamang sa grocery nang hindi nailalagay sa fridge o freezer. Kung 32 degree Celsius o higit pa ang atmospheric temperature, itabi agad ang pagkain sa fridge sa loob ng isang oras. Sundin ang tamang proseso ng ‘thawing’.

Makatutulong din ang good housekeeping, pagmamarka o paglalagay ng labels sa mga lalagyan ng pagkain at kemikal na panlinis.

Panatilihing malinis, may takip ang mga food container at alamin ang expiration date ng mga pagkaing binibili.

Gawing regular ang inspeksiyon at paglilinis ng kusina bago at matapos ang pagluluto upang masigurong ligtas at malusog ang ating pamilya mula sa mga pagkaing inihahain sa ating mesa.