Home TOP STORIES Pamilya Ko Partylist: Pamilya ng bawat Pinoy

Pamilya Ko Partylist: Pamilya ng bawat Pinoy

MANILA, Philippines – Malaki ang pagbabago ng pamilyang Pilipino sa nakalipas na mga dekada. Kilala sa malapit na ugnayan nito at mainit na mabuting pakikitungo, ang pinakamaliit na yunit ng lipunang Pilipino ay nailalarawan din sa patriyarkal na awtoridad, konserbatibong pagpapahalaga, relihiyosong sigasig at diwa ng pamayanan (bayanihan) — mga katangiang matutunton pabalik sa mga siglo ng kolonyal na paghahari.

Sa mga nakalipas na dekada, ang dating hindi natitinag na pundasyon ng pamilya, ay unti-unting gumuguho, higit sa lahat dahil sa pagsasama-sama ng mga isyung pang-ekonomiya, panlipunan at moral na unti-unting nasisira ang pangunahing fiber nito.

Dahan-dahan, ang pamilyang Pilipino ay naging mas kumplikadong mga “variant”, kabilang ang mga solo/single parent na pamilya, mga live-in parent na pamilya, mga pamilyang OFW, mga pamilyang may biktima ng karahasan sa tahanan, mga adoptive/orphan na pamilya, pinaghalo na pamilya, mga pamilyang LGBTQIA+ at mga pamilyang nag-aalaga ng matatanda.

Para sa mga nabanggit, marami pa ring mahahalagang bagay na kailangang tugunan.

Sa ilalim ng panuntunan ng batas, ang mga hindi tradisyonal na pamilyang ito ay hindi nagtatamasa ng parehong mga karapatan at pribilehiyo ng ibang sector.

Ito ay totoo lalo na para sa mga bata na ang mga unyon ng mga magulang ay hindi opisyal na pinapahintulutan ng simbahan o estado.

Totoo rin ito para sa mga nag-iisang ina na inabandona o pinabayaan ng kanilang mga asawang naliligaw na sangkot sa karumal-dumal na pakikipagrelasyon sa labas ng kasal o pangmatagalang pagtataksil.

Paano naman ang bakla, lesbian o parehong kasarian na mga magulang?

Tinatamasa ba nila ang parehong pagkilala o legal na karapatan bilang isang tradisyonal na mag-asawa? Maaari ba nilang ilagay ang kanilang mga apelyido sa kanilang mga ampon?

Ilan lamang ito sa mga mahahalagang isyu na naging inspirasyon sa paglikha ng Pamilya Ko Party List. Ang pagsunod sa kanilang tagline na “Pamilya Ko Para Sa Pamilya Mo,” layunin ng Pamilya Ko na itulak ang pagiging lehitimo ng mga hindi tradisyonal na pamilyang Pilipino at itulak ang pagsasabatas ng mga batas na magtataguyod ng kanilang dignidad, susuporta sa kanilang kapakanan at magpoprotekta sa kanilang mga legal na karapatan.

Bilang karagdagan, ang Pamilya Ko ay naglalayon din na magbigay ng mental health/psychological counseling sa trauma-afflicted na mga miyembro ng non-traditional na pamilya, o mga pamilyang nasa transition; magkonsepto ng mga programang pangkabuhayan na maaaring mag-alok ng mga panandaliang solusyon para sa mga walang trabahong nag-iisang magulang; at bigyang kapangyarihan ang mga mamamayan ng LGBTQ+ at iba pang umuusbong na sektor na may pantay na karapatan sa pagiging magulang.

Bilang bahagi ng layunin nitong dalhin ang pangunahing adbokasiya nito sa masang Pilipino, sinimulan ng Pamilya Ko Party List ang panlalawigang pangkalahatang pagpupulong nito sa mga pangunahing lungsod sa Luzon at Visayas, kabilang ang Bataan, Batangas, Bohol, Bulacan, Cavite, Cebu, Iloilo, Laguna, Manaoag, Pangasinan, Quezon, Rizal, Zambales, Iloilo, Zamboanga, General Santos at Davao.

Sa lahat ng mga pag-uuri nito, nakaramdam ng inspirasyon at pagpapakumbaba ang Pamilya Ko core group na marinig ang mga nakakabagbag-damdaming kwento ng mga kapwa Pilipino na patuloy na matatag at matatag sa kabila ng mga paghihirap na kinakaharap nila bilang mga miyembro ng hindi tradisyonal na pamilya.

Ang kick-off provincial general assemblies ay minarkahan din ng oath-taking, planning, relief ops at team building activities, kung saan ang mga excited na nagparehistro ay buong larong nilahukan.

Inaasahan ang isang mas malawak na groundswell ng suporta habang ang Pamilya Ko Party List ay nagpapatuloy sa kanilang regional grassroots outreach efforts sa mga darating na buwan. (RNT)