Home NATIONWIDE Bagong alituntunin sa Service Charge Law inilabas ng DOLE

Bagong alituntunin sa Service Charge Law inilabas ng DOLE

MNAILA, Philippines- Binago ng Department of Labor and Employment (DOLE) noong Pebrero 1 ang implementing rules and regulations (IRR) ng Republic Act No 11360, o ang Service Charge Law, na kahanay ng layunin ng lehislatibo ng buo at pantay na pagbabayad ng mga singil sa serbisyo sa lahat ng sakop na empleyado ng service charge-collecting establishments.

Pinalawak sa binagong IRR, Department Order (DO) No. 242, serye ng 2024, ang saklaw ng pamamahagi ng singil sa serbisyo sa pamamagitan ng pag-alis ng direktang sugnay sa pagtatrabaho mula sa nakaraang IRR.

Tinukoy din ng bagong IRR ang hindi pagbabawas ng mga benepisyo, na nangangahulugan na ang mga bagong tuntunin sa pamamahagi ng singil sa serbisyo ay hindi dapat bawasan ang mga kasalukuyang benepisyo ng mga sakop na empleyado.

“Covered employees refer to all employees, except managerial employees as defined herein, regardless of their position, designation, or employment status, and irrespective of the method by which their wages are paid,” bahagi ng bagong IRR.

Na-update rin ang isang probisyon sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa pamamahagi ng singil sa serbisyo sa mga sakop na empleyado sa pamamagitan ng pagpapalawak ng sistema ng referral ng hindi pagkakaunawaan sa antas ng rehiyonal, probinsiya, field, o satellite na opisina na may hurisdiksyon sa lugar ng trabaho.

Nakasaad din sa bagong IRR ang pagkakasundo sa pamamagitan ng Single-Entry Approach (SENA).

Ang monitoring ng compliance ay idinagdag din sa ilalim ng Seksyon 8, na nag-uutos sa DOLE regional, provincial, field, at satellite offices na subaybayan ang pagsunod ng mga pribadong establisimyento alinsunod sa Department Order No. 239, series of 2023, o ang Rules of Administration and Enforcement of Labor Standards Alinsunod sa sa Artikulo 128 ng Kodigo sa Paggawa.

Pinananatili ng bagong IRR ang mga probisyon sa mga sakop na establisimyento na kinabibilangan ng mga nangongolekta ng mga singil sa serbisyo para sa trabaho o mga serbisyo, ang dalas ng pamamahagi, ibig sabihin, dalawang beses sa isang buwan na hindi bababa sa 16 na araw ng pagitan, at ang hindi pagtukoy ng bayad sa serbisyo sa ang pagsunod ng mga establisyimento sa pagbabayad ng pinakamababang sahod.

Pinalitan ng DO No. 242 ang DO No. 206, serye ng 2019, na naglalaman ng nakaraang IRR. Ito ay magkakabisa 15 araw pagkatapos mailathala sa hindi bababa sa dalawang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon. Jocelyn Tabangcura-Domenden