Home OPINION BEHAVIORAL CHANGE KAILANGAN

BEHAVIORAL CHANGE KAILANGAN

MALAKI ang epekto ng aksidente at pagkakasakit ng isang empleyado sa negosyo. Pero bakit nga ba patuloy itong nangyayari kahit pa kumpleto ang kompanya sa elemento ng tinatawag na occupational safety and health management system?

Ibig sabihin, hindi pa ganap ang pagkakaroon o hindi tuloy-tuloy ang implementasyon para makamit ang positive safety and health culture. Mangyayari lamang ito kung committed ang lahat ng empleyado sa pagtupad ng kanilang responsibilidad patungo sa tinatawag na “behavioral change”.

Halimbawa,  kapwa nalalaman ng operation manager, supervisor at trabahador ang pangangailangan sa work permit para sa isang napakadelikadong gawain. Bilang isang boss, tungkulin ng manager na maipagkaloob ang lahat ng pangangailangan para maiwasan ang aksidente at pagkakasakit tulad ng safety and health procedure at instructions, safety equipment, personal protective equipment, approved na mga kagamitan, dokumentadong method statement (job hazard analysis), competent person, safety training at iba pa.

Responsibilidad naman ng supervisor ang masusing pagsubaybay para masigurong naisasagawa ng tama ang mga nabanggit na protocol at safety requirement. Nararapat lamang na pangunahan niya ang safety briefing at tool box talk, mapunan ang mga kakulangan at maitama ang mga mali bago pa man masimulan ang isang trabahong nangangailangan ng work permit.

Inaasahan din ang pakikinig at aksiyon ng supervisor sa mga karaingan, komento at suhestiyon ng kanyang mga tauhan sa pagsisimula, habang nagtatrabaho at pagtatapos nito.

Inaasahan naman ang 100% na pagtalima sa safety and health rules ng bawat trabahador.  Nararapat lamang ito dahil naipagkaloob na ng kompanya ang safety and health na isang karapatang nakasaad sa batas.

Tungkulin naman ng mga manggagawa pangalagaan ang kanilang mga sarili habang isinasagawa ang napakadelikadong gawain. Maaari din nilang ihinto ang gawain kung kinakailangan at i-report kung may umusbong na bagong hazard at malaking panganib lalo na kung hindi na sapat ang proteksiyong para sa kanila.

Kailangang committed ang lahat sa kanilang responsibilidad at hindi dapat ito nagtatapos sa pagpirma lamang ng mga dokumento. Nararapat na sagutin ang mga katanungang “may kulang pa ba?” at “nakasusunod pa ba ako sa safety and health rules?”

Sa paulit-ulit na practice ng bawat isa, magiging behavior ito at mapapaalalahanan din ang mga nakalilimot. Makatotohanang makakamit ang isang positive safety and health culture na walang aksidente at nakukuhang sakit mula sa working environment.