Home OPINION DOLE NIREBISA ANG IMPLEMENTASYON NG IRR NG SERVICE CHARGE LAW

DOLE NIREBISA ANG IMPLEMENTASYON NG IRR NG SERVICE CHARGE LAW

Nirebisa ng Department of Labor and Employment (DOLE) noong unang araw ng Pebrero ang implementing rules and re­gulations (IRR) ng Republic Act No 11360, o ang Service Charge Law, kaugnay sa layunin na buo at pantay na pagbabayad ng service charge sa lahat ng mga nasasakop na empleyado ng mga establisimyentong sumisingil ng service charge.
Pinalawak ng nirebisang IRR, Department Order (DO) No. 242, series of 2024, ang saklaw ng pamamahagi ng service charge sa pamamagitan ng pag-aalis ng ‘direct employment clause’ mula sa nakaraang IRR.
Tinukoy rin ng bagong IRR ang hindi pagbabawas ng mga benepisyo, na nangangahulugan na ang mga bagong tuntunin sa pamamahagi ng service charge ay hindi dapat mabawasan ang mga kasalukuyang benepisyo na tinatanggap ng mga nasasa­kupang empleyado.
“Saklaw ang lahat ng mga empleyado maliban ang mga ‘managerial employees’ na tinutukoy rito, anoman ang kani­lang posisyon, pagkakatalaga, o estado ng kanilang empleyo, at anoman ang paraan kung paano binabayaran ang kanilang mga sahod,” saad sa bagong IRR.
Ang isang probisyon sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa pamamahagi ng service charge sa mga sakop na empleyado ay na-update rin sa pamamagitan ng pagpapalawak ng dispute referral system sa regional, provincial, field o satellite office na may hurisdiksyon sa lugar-paggawa.
Nakasaad din sa bagong IRR ang conciliation sa pamamagitan ng Single-Entry Approach (SENA).
Dinagdag din ang monitoring compliance sa ilalim ng Section 8, kung saan inaatasan ang DOLE regional, provincial, field, at satellite office para bantayan ang mga pribadong establisim­yento sa kanilang pagsunod sa Department Order No. 239, series of 2023, o ang Rules of Administration and Enforcement of Labor Standards Pursuant to Article 128 ng Code.
Pinapanatili sa bagong IRR ang mga probisyon sa mga sakop na establisimyento na kinabibilangan ng mga nangongolekta ng service charge para sa mga trabaho o serbisyo, dalas ng pamamahagi, ibig sabihin, dalawang beses sa isang buwan na hindi lalampas sa 16 araw na pagitan, at hindi pagtukoy ng service charge bilang pagbibigay ng sahod ng kompanya bilang pagsunod sa pagbabayad ng minimum na sahod.
Pinapalitan ng DO No. 242 ang DO No. 206, series of 2019, na naglalaman ng nakaraang IRR. Ito ay magkakabisa 15 araw pagkatapos mailathala sa hindi bababa sa dalawang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon.
Previous articleMarco at Cristine, pinag-uusapan na ang kasal!
Next articlePLDT MABILIS MAGPUTOL, PANGIT NAMAN SERBISYO